Historia

1 marca 2000 – rozpoczęcie działalności lakierni proszkowej

Luty 2001 – modernizacja istniejących linii lakierniczych do malowania proszkowego

Sierpień 2001 – rozszerzenie zakresu działań lakierni o 3. linię produkcyjną

Kwiecień 2002 – pozyskanie certyfikatu na reprezentowanie HASABIKE w Polsce i Europie Zachodniej

Styczeń 2003 – rozpoczęcie produkcji elementów instalacji z polipropylenu PP-R3 – stworzenie systemu: System POL

Maj 2003 – modernizacja zakładu produkcyjnego w Wincentowie: wprowadzenie jednolitych oznaczeń

Marzec 2004 – zwiększenie udziału w rynku: wykupienie konkurencyjnego zakładu Euro-Rad z Gąbina

Maj 2005 – centralizacja firmy: przeniesienie zakładów z Wincentowa i Gąbina do Włocławka

Maj 2006 – uruchomienie nowych linii do produkcji rury – Detal-Met jest producentem kompletnego sytemu instalacyjnego

Maj 2007 – nowa linia produkująca rury, nowy system IT

Maj 2008 – nowa linia do produkcji rury stabilizowanej stosowanej w instalacjach centralnego ogrzewania